Mặt Bằng Liền kề

Mặt bằng liền kề Gamuda, liền kề ST4, Liền kề ST3, Nhà vườn Camelia Homes. Tư vấn chọn căn liên hệ hotline: 0901 882 555

Mặt bằng liền kề giai đoạn 2 - ST3

Mặt bằng liền kề giai đoạn 2 - ST3

Mặt bằng liền kề giai đoạn 2 - ST3

27/09/2016Mặt Bằng Liền kề

Mặt bằng tổng thể Liền kề Gamuda giai đoạn 2 - gồm 124 căn Nhà vườn Garden Homes ST3. Tư vấn chọn căn liên hệ hotline: 0901 882 555

Chi tiết
Mặt bằng Nhà vườn Camelia Homes

Mặt bằng Nhà vườn Camelia Homes

Mặt bằng Nhà vườn Camelia Homes

27/09/2016Mặt Bằng Liền kề

Mặt bằng tổng thể nhà vườn Camelia Homes với 133 căn liền kề xanh mớt tại tiểu khu Tropical, khu đô thị Gamuda Gardens. Tư vấn chọn căn liên hệ hotline: 0901 882 555

Chi tiết