Mở bán nhà vườn Camelia Homes ưu đãi khủng

Mở bán nhà vườn Camelia Homes ưu đãi khủng

Mở bán nhà vườn Camelia Homes ưu đãi khủng

Mở bán nhà vườn Camelia Homes (Liền kề giai đoạn 3 ST4) tại Gamuda Gardens. Chính sách "khủng": tặng ôtô hoặc chiết khấu 550 triệu, tặng gói Smarthome, tặng 3 năm phí quản lý và sử dụng clubhouse, 2 gói bảo hiểm nhà ở, 1 năm truyền hình cab & internet.

Chính sách bán hàng Liền kề giai đoạn 3 ST4 - Nhà vườn Camelia Homes (Tháng 3/2017):

  • Tặng gói nội thất trị giá 80 triệu đồng
  • Tặng chuyến du lịch Nhật Bản – Hàn Quốc dành cho gia đình trị giá 200 triệu đồng
  • Thanh toán 50% nhận nhà, trả chậm 36 tháng.
  • Tặng 01 xe Suzuki Swift trị giá 550 triệu
  • Miễn phí 3 năm phí Quản lý vận hành và thành viên Câu lạc bộ
  • Tặng gói nhà thông minh Gamuda Smartlife trị giá 70 triệu
  • Tặng 1 năm sử dụng Internet và truyền hình cáp
  • Tặng gói bảo hiểm thân thể trị giá lên tới 8.8 tỷ và gói bảo hiểm nhà cửa liên tới 100% giá trị xây dựng của ngôi nhà.
 

HOTLINE: 0901 882 555

 

Đăng ký thăm quan dự án, nhận thông tin liền kề Gamuda Garden giai đoạn 3

Đăng ký nhận thông tin Gamuda Gardens


 

SALE POLICIY OF GAMUDA GARDENS

Product: CAMELIA HOMES (ST4)

Validity: from 06/03/2017 – 31/03/2017

Condition: Sign SPC and pay the first 10% within the validity period

Validity Promotion

Normal Scheme

- Furniture package equivalent to 80ml VND (including VAT). This will be converted into rebate and deducted at the 1st instalment;

 - Family package for 4 people to visit Japan – Korea equivalent to 200mil VND (including VAT). This will be converted into rebate and deducted upon H/O

DPS 36 months (Pay 50% & hand over)

- Furniture package equivalent to 80ml VND. This will be converted into rebate and deducted at the 1st instalment.

Or

 

  • Developer Interest Bearing Scheme (cooperating with VietinBank and Public Bank
  • 2% rebate & deducted upon Hand over

 

M&O fee and Clubhouse Family Membership(5)

3 years free

Gamuda Smartlife

Smart Home Systems

House and Acciden Insurance

Internet and Cable TV

Smart Home System valued 70 million VND

Accident Insurance Package valued up to 8.8 billion VND

House Insurance Package valued up to 100% Construction Cost of the house

Free 1 year usage of internet and cable TV

Repeating buyers (**)

Normal scheme

- 01 Suzuki Swift equivalent to 550mil VND (including VAT). This will be converted into rebate and deducted upon H/O

DPS 36 months (Pay 50% and hand over)

- Furniture package equivalent to 80mil VND. This will be converted into rebate and deducted at the 1st instalment;

- 01% rebate and deducted upon H/O

1) Buyer who do not accept the promotion will not be able to convert the promotion to cash or rebate. Procedure and condition must follow Gamuda regulations.

2) The Company shall pay to the Bank towards the loan account 100% of the interest charged by the Bank on the loan, on behalf of the purchasers untill hand over date. If the following requirements are met:

· Customer must apply for the loan from a bank approved by the Company and satisfy with bank requirements for loan approval.

· Any other and additional cost, charges and fees relevant to the Loan as may be imposed by the Bank or by current law shall be borned and paid by the Customer.

· After customer pay 15% of the selling price, the bank will disburse 35% loan amount untill handover date, GLVN to bear interest charged for this period.

3) Equivalent to 66 million VND. Customer can chose either using the promotion or convert into rebate and deduct upon hand over

4) Direct family members are parents, siblings, children, husband and wife. The relationship has to be proved by the proper documents.

(*)(**) These two promotion cannot be combined. 
 
 

INSTALLMENT PAYMENT SCHEDULE – CAMELIA HOMES

Installment

Due Date

Percentage of the Purchase

1st

Upon signing of the Contract

10%

2nd

Within twenty-one (21) days from the date of the Seller’s notice on the completion of reinforced concrete framework of the House

10%

3rd

Within twenty-one (21) days from the date of the Seller’s notice on the completion of the walls of the House

10%

4th

Within twenty-one (21) days from the date of the Seller’s notice on the completion of the roofing and covering of the House

5%

5th

Within twenty-one (21) days from the date of the Seller’s notice on the completion of external plastering of the House

5%

6th

Within twenty-one (21) days from the date of the Seller’s notice on the road serving the House

10%

7th

Within twenty-one (21) days from the date of the Seller’s notice to Hand Over and the notice on the water and electricity for the House ready for connection

45% + 100% Maintenance Fee

8th

Within twenty-one (21) days from the date of the Seller’s notice on issuance of the Ownership Certificate to the Purchaser issued by the competent authority

5%

· The above payment schedule is estimation only and should only be used for reference

View original text click here 
 
 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – GAMUDA GARDENS

Sản phẩm: Nhà liền kề CAMELIA HOMES

Hiệu lực: Từ 06/03/2017 – 31/03/2017

Điều kiện: Ký hợp đồng và thanh toán 10% trong thời gian hiệu lực

Chiết khấu(1)(*)

Lịch biểu thông thường

- Gói nội thất trị giá 80 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Chương trình sẽ được quy thành chiết khấu và trừ vào đợt 1;

- Chuyến du lịch Nhật Bản – Hàn Quốc dành cho gia đình trị giá 200 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Chương trình sẽ được quy đổi thành chiết khấu và trừ vào đợt bàn giao nhà

Lịch biểu trả chậm 36 tháng – 50% giá trị hợp đồng

Tặng gói nội thất trị giá 80 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Chương trình sẽ được quy thành chiết khấu và được trừ vào đợt 1.

Hoặc

Chương trình hỗ trợ lãi suất Ngân hàng cho đến khi bàn giao nhà (Hợp tác với VietinBank và Public Bank)(2)

Chiết khấu 2% được trừ vào đợt bàn giao nhà.

Phí quản lý vận hành và thành viên Câu lạc bộ (3)

3 năm miễn phí

Gói sản phẩm nhà thông minh – Gamuda Smartlife

Hệ thống nhà thông minh

Bảo hiểm nhà cửa và thân thể

Gói Internet và truyền hình cáp

 

Hệ thống nhà thông mình trị giá 70 triệu VND

Gói bảo hiểm thân thể trị giá lên tới 8.8 tỷ VND

Gói bảo hiểm nhà cửa trị giá lên tới 100% giá trị xây dựng của ngôi nhà.

Miễn phí 1 năm sử dụng Internet và truyền hình cáp

Khách hàng thân thiết và người thân trực tiếp (**)

Khách hàng đã mua hoặc có người thân trực tiếp (4) đã mua ít nhất 1 sản phẩm tại Gamuda Gardens sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi sau:

Lịch biểu thông thường

- 01 xe Suzuki Swift trị giá 550 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Chương trình được quy thành chiết khấu và trừ vào đợt bàn giao.

Chương trình trả chậm 36 tháng – 50% giá trị hợp đồng

- Gói nội thất tương đương với 80 triệu đồng (đã bao gồm VÂT). Chương trình sẽ được quy thành chiết khấu và trừ vào đợt 1.

- Chiết khấu 1% và trừ vào đợt bàn giao.

(1) Khách hàng không nhận khuyến mại của Chương trình khuyến mại không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chiết khấu. Phương thức và điều kiện sử dụng khuyến mại được thực hiện theo quy định của Bên bán.

(2) Khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất khoản vay mua nhà cho đến khi bàn giao nhà với điều kiện:

· Bên Mua phải nộp hồ sơ vay tại Ngân hàng đã được Công ty phê duyệt và phải đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng đối với việc phê duyệt khoản vay.

· Bên Mua phải chịu và trả mọi chi phí và lệ phí liên quan đến khoản vay do Ngân hàng áp dụng hoặc theo quy định hiện hành.

· Sau khi Bên Mua trả 15% đầu tiên, Ngân hàng sẽ giải ngân cho 35% tiếp theo cho đến khi bàn giao nhà. Phần lãi suất của giai đoạn này sẽ được hỗ trợ 100% bởi Chủ đầu tư.

(3) Tương đương với 66 triệu đồng. Khách hàng có thể chọn sử dụng chương trình khuyến mãi hoặc quy đổi thành chiết khấu và trừ vào đợt bàn giao nhà.

(4) Người thân trực tiếp bao gồm: Bố mẹ, anh chị em ruột, con cái, vợ chồng khách hàng được yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh quan hệ hợp lệ.

(*)(**) Hai chính sách chiết khấu này không được dùng đồng thời. 
 
 
 

LỊCH BIỂU THANH TOÁN DỰ KIẾN – Nhà liền kề CAMELIA HOMES

Đợt thanh toán

Ngày đến hạn

% Giá Mua

% Phí Bảo Trì

Đợt 1

Khi ký Hợp Đồng

10%

 

Đợt 2

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc hoàn thành phần khung bê tông cốt thép của Căn Nhà

10%

 

Đợt 3

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc hoàn thành phần tường của Căn Nhà

10%

 

Đợt 4

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc hoàn thành phần mái và các phần che phủ của Căn Nhà

5%

 

Đợt 5

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc hoàn thành phần trát bên ngoài Căn Nhà

5%

 

Đợt 6

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc hoàn thành hệ thống đường phục vụ Căn Nhà

10%

 

Đợt 7

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Bên Bán ra Thông Báo Bàn Giao và hệ thống điện nước của Căn Nhà đã sẵn sàng để kết nối

45%

100%

Đợt 8

Trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Bên Bán ra thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

5%

 

· Lịch biểu thanh toán trên chỉ là ước tính và mang tính tham khảo

 Tiến độ thanh toán Liền kề ST4 - Camelia Homes
 
 
 

HOTLINE: 0901 882 555

Đăng ký thăm quan dự án, nhận thông tin liền kề Gamuda Gardens giai đoạn 3

Đăng ký nhận thông tin Gamuda Gardens

Liên hệ

Các bài liên quan

Pin it