Chính sách bán Liền kề ST3

Chính sách bán Liền kề ST3

Chính sách bán Liền kề ST3

Liền kề ST3 - Gamuda Gardens: Chính sách bán hàng "siêu khủng" tháng 3/2017: Tặng gói hoàn thiện nhà lên tới 500 triệu, thanh toán 30% nhận nhà và nhiều ưu đãi khác. Liên hệ Hotline: 0901 882 555

Chính sách bán hàng Liền kề Gamuda giai đoạn 2 ST3

  • Chiết khấu 1% giảm vào đợt thanh toán đầu tiên
  • Tặng gói hoàn thiện nhà – “Nhà đẹp” trị giá 500 triệu đồng.
  • Trả chậm 48 tháng – đóng 30% nhận nhà
  • Tặng 02 cây vàng trị giá 75 triệu đồng.
  • Miễn 2 năm phí quản lý – vận hành và 2 năm sử dụng Câu lạc bộ Gamuda Gardens

 

 

HOTLINE: 0901 882 555

Đăng ký thăm quan dự án, nhận thông tin liền kề Gamuda Garden giai đoạn 2 - ST3

Đăng ký nhận thông tin Gamuda Gardens


 

SALE POLICY OF GAMUDA GARDENS

Product: ST3

Validity: from 06/03/2017 – 31/03/2017

Condition: Sign SPC and pay the first 10% in the validity period.

Block A

Payment scheme

Normal schedule

DPS 48 months – Pay 30% & Handover

Rebate

- 1% rebate and deducted at the 1st instalment;

- Renovation package – “Full house” equivalents to 500 mil VND (including VAT).

This will be converted into rebate and deducted upon H/O

2 bar of gold equivalents to 75 mil VND. This will be converted into rebate and deducted at the first instalment;

Clubhouse & M&O fee

2 years free Clubhouse Family Membership and M&O fee,

Block B, C, and D

Payment scheme

Normal schedule

DPS 48 months – Pay 50% & Handover

Rebate

- Renovation package “Full house” equivalents to 500 mil VND (including VAT). This will be converted into rebate and deducted upon H/O;

- Developer interest Bearing Scheme (cooperating with VietinBank and Public Bank);

- 5% rebate & deducted upon Hand over.

2 bar of gold equivalents to 75 mil VND. This will be converted into rebate and deducted at the first instalment;

Clubhouse & M&O fee

2 years free Clubhouse Family Membership and M&O fee.

(3) Special unit

Besides all of the above mentioned promotion schemes, customer who buy special units are entitled to additional 2% rebate. This rebate will be deducted upon H/O.

Repeating buyer

(or direct family member) (4)

Customer who have bought, or having the direct family member have bought at least 1 product of Gamuda Gardens will be entitled to additional 1% rebate. This rebate will be deducted upon H/O

(*) Procedure and condition must follow Gamuda regulations.

(1) The Company shall pay to the Bank towards the loan account 100% of the interest charged by the Bank on the loan, on behalf of the purchasers untill hand over date, if the following requirements are met;

· Customer must apply for the loan from a bank approved by the company and satisfy with bank requirements for loan approval.

· Any other and additional cost, charges and frees relevant to the loan as may be imposed by the Bank or by current law shall be born and paid by the Customer.

· After customer pay 15% of the selling price, the Bank will disburse 35% loan amount until handover date. GLVN will bear the interest charged for this period.

(2) Clubhouse Family Membership: Equivalent to 13,000,000 VND/year M&O fee: Equivalent to 7,000VND/sqm/month

(3) List of special units:

- LK03-25 - LK03-114

- LK03-85 - LK03-115

- LK03-113 - LK03-116

(4) Direct family members are parents, siblings, husband and wife, children. The relationship has to be proved by the proper documents.

 
 View original text sale policy of Gamuda Gardens
 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – GAMUDA GARDENS

Sản phẩm: ST3

Hiệu lực: Từ ngày 06/03/2017 – 31/03/2017

Điều kiện: Ký hợp đồng và thanh toán 10% trong thời gian hiệu lực

Khu A

Lịch biểu thanh toán

Lịch biểu thông thường

Trả chậm 48 tháng – đóng 30% nhận nhà. Tặng 02 cây vàng trị giá 75 triệu đồng, được quy thành chiết khấu và trừ vào đợt thanh toán lần 1

Chiết khấu

- 1% chiết khấu giảm vào đợt thanh toán đầu tiên

- Gói hoàn thiện nhà – “Nhà đẹp” trị giá 500 triệu đồng. Chương trình được quy thành chiết khấu và trừ vào đợt bàn giao nhà.

Phí Câu lạc bộ và phí Quản lý vận hành

Miễn 2 năm phí quản lý – vận hành và 2 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens.

Khu B, C và D

Lịch biểu thanh toán

Lịch biểu thông thường

Trả chậm 48 tháng – đóng 50% nhận nhà

Tặng 02 cây vàng trị giá 75 triệu đồng, được quy thành chiết khấu và trừ vào đợt bàn giao nhà.

Chiết khấu

Gói hoàn thiện nhà – “Nhà đẹp” trị giá 500 triệu đồng

Chương trình được quy thành chiết khấu và trừ vào đợt bàn giao nhà

· Chương trình hỗ trợ lãi suất ngân hàng từ Chủ đầu tư (hợp tác với VietinBank và Public Bank) (1)

· 5% chiết khấu giảm vào đợt bàn giao nhà

Phí Câu lạc bộ và phí Quản lý vận hành (2)

Miễn 2 năm phí quản lý – vận hành và 2 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens.

Căn đặc biệt (2)

Bên cnahj các chính sách nêu trên, khách hàng mua căn góc sẽ được tặng thêm 2% chiết khấu và được trừ vào đợt bàn giao nhà

Khách hàng thân thiết

(Hoặc người thân trực tiếp)(4)

Khách hàng đã từng mua hoặc có người thân trực tiếp từng mua ít nhất 1 sản phẩm tại Gamuda Gardens sẽ được tặng thêm 1% chiết khấu và trừ vào đợt bàn giao nhà.

(*) Phương thức và điều kiện sử dụng khuyến mại được thực hiện theo quy định của Bên bán.

(5) Khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất khoản vay mua nhà cho đến khi bàn giao nhà với điều kiện:

· Bên Mua phải nộp hồ sơ vay tại Ngân hàng đã được Công ty phê duyệt và phải đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng đối với việc phê duyệt khoản vay.

· Bên Mua phải chịu và trả mọi chi phí và lệ phí liên quan đến khoản vay do Ngân hàng áp dụng hoặc theo quy định hiện hành.

· Sau khi Bên Mua trả 15% đầu tiên, Ngân hàng sẽ giải ngân cho 35% tiếp theo cho đến khi bàn giao nhà. Phần lãi suất của giai đoạn này sẽ được hỗ trợ 100% bởi Chủ đầu tư.

(6) Phí sử dụng Câu lạc bộ Gamuda Gardens: Tương đương với 13.000.000 đồng/năm

Phí Quản lý và vận hành: Tương đương với 7.000VND/m2/tháng

(7) Danh sách các căn đặc biệt:

- LK03-25 - LK03-114

- LK03-85 - LK03-115

- LK03-113 - LK03-116

(8) Người thân trực tiếp bao gồm: Bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái. Mối quan hệ phải được chứng minh bằng các giấy tờ hợp lệ.

HOTLINE: 0901 882 555

Đăng ký thăm quan dự án, nhận thông tin liền kề Gamuda Gardens giai đoạn 2 - ST3

Đăng ký nhận thông tin Gamuda Gardens
 
 
 

Liên hệ

Các bài liên quan

Pin it