Chính sách ưu đãi biệt thự song lập Courtyard Homes

Chính sách ưu đãi biệt thự song lập Courtyard Homes

Chính sách ưu đãi biệt thự song lập Courtyard Homes

Cập nhật chính sách bán hàng T12/2016, biệt thự song lập Courtyard Homes - Gamuda Gardens. Chiết khấu lên tới 5%, trả chậm 36 tháng, miễn 5 năm phí quản lý, miến phí 2 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens. Liên hệ tư vấn 0901 882 555

SALE POLICY OF GAMUDA GARDENS

Product: SD44 Semi-Detached

Validity: from 02/12/2016 until further notice is given

Payment Schedule (**)

Normal Scheme

  • 2.5% rebate & deduct on the 1st installment
  • 2.5% rebate & deduct on the 2nd installment

 

DPS 36 months

  • 2% rebate & deduct on the 1st installment

 

Clubhouse

2 years free Clubhouse Family Membership (1)

M&O fee

5 years free of M&O fee (2)

(*) Procedure and condition must follow Gamuda regulations.

(1) Clubhouse Family Membership: Equivalent to 13,000,000 VND/year

(2) M&O fee: Equivalent to 7,000VND/sqm/month

View original text click here

PAYMENT SCHEDULE 

Normal payment schedule Courtyard homes (SD44) Gamuda Gardens
Installment payment schedule deferred payment 36 months Courtyard homes (SD44) Gamuda Gardens 
 
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – GAMUDA GARDENS

Sản phẩm: Nhà ở song lập SD44

Thời gian áp dụng: từ 02/12/2016 cho đến khi có thông báo mới.

Lịch biểu thanh toán

Lịch biểu thông thường

  • 2,5% chiết khấu giảm vào đợt thanh toán thứ nhất
  • 2,5% chiết khấu giảm vào đợt thanh toán thứ hai

 

Trả chậm 36 tháng

  • 2% chiết khấu giảm vào đợt thanh toán thứ nhất

 

Phí Câu lạc bộ

Miến phí 2 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình (1)

Phí Quản lý

Miễn 5 năm phí quản lý (2)

(*) Phương thức và điều kiện sử dụng khuyến mại được thực hiện theo quy định của Bên bán.

(1) Phí sử dụng Câu lạc bộ Gamuda Gardens: Tương đương 13.000.000 đồng/năm

(2) Phí Quản lý và vận hành: Tương đương với 7.000/m2/tháng
 
Xem chi tiết tại đây
 
 

LỊCH BIỂU THANH TOÁN 

Tiến độ thanh toán thông thường - biệt thự song lập courtyard homes sd44 gamuda gardens
Tiến độ thanh toán trả chậm 36 tháng - biệt thự song lập courtyard homes sd44 gamuda gardens 
 
Phòng Kinh doanh dự án Gamuda Gardens - Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

HOTLINE: 0901.882.555

Click ngay để nhận những phần quà và giá ưu đãi nhất tới quý khách hàng
 
Pin it