Chính sách bán hàng Nhà phố thương mại The TWO Central

Chính sách bán hàng Nhà phố thương mại The TWO Central

Chính sách bán hàng Nhà phố thương mại The TWO Central

Chính sách bán hàng Gamuda Gardens, áp dụng cho Nhà Phố Gamuda The TWO Central, chiết khấu 5%, đóng 50% nhận nhà, trả chậm 36 tháng, miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens. Liên hệ tư vấn 0901 882 555

SALE POLICY – GAMUDA GARDENS

Product: Shophouse The TWO Central (SH55)

Validity: from 02/12/2016 until further notice is given.

Payment Schedule

Normal Payment Schedule

- Rebate 2.5% in the 1st installment

- Rebate 2.5% in the 2nd installment

Deferred Payment Scheme in 36 months

- Rebate 2% in the 1st installment

Clubhouse

1 year free Clubhouse Family Membership

(*) Procedure and condition must follow Gamuda regulations

(1) Equivalent to 13,000,000VND/year.

INSTALLMENT PAYMENT SCHEDULE NORMAL SCHEDULE 

 Payment schedule normal schedule - Shophouse Gamuda - The TWO
 Payment schedule normal schedule - Shophouse Gamuda - The TWO
 

INSTALLMENT PAYMENT SCHEDULE DEFERRED PAYMENT 36 MONTHS 

 Payment schedule deferred payment 36 months - Shophouse Gamuda - The TWO
Payment schedule deferred payment 36 months - Shophouse Gamuda - The TWO
 
 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – GAMUDA GARDENS

Sản phẩm: Nhà phố thương mại The TWO Central (SH55)

Thời gian áp dụng: từ 02/12/2016 cho đến khi nào có thông báo mới.

Lịch biểu thanh toán

Lịch biểu thông thường

- Chiết khấu 2,5% vào lần thanh toán đầu tiên

- Chiết khấu 2,5% vào lần thanh toán thứ hai

Trả chậm 36 tháng từ khi bàn giao nhà

- Chiết khấu 2% vào lần thanh toán đầu tiên

Câu lạc bộ

Miễn 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình (1)

(*) Phương thức và điều kiện sử dụng khuyến mại được thực hiện theo quy định của Bên bán

(1) Tương đương 13.000.000VND/năm

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

Tiến độ thanh toán thông thường - Nhà phố The TWO Central - Gamuda Gardens Tiến độ thanh toán thông thường - Nhà phố Gamuda The TWO

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TRẢ CHẬM 36 THÁNG

Tiến độ thanh toán trả chậm 36 tháng - Nhà phố Gamuda The TWOTiến độ thanh toán trả chậm 36 tháng - Nhà phố Gamuda The TWO Central
 
 
 
 
 
 
Phòng Kinh doanh dự án Gamuda Gardens - Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

HOTLINE: 0901.882.555

Click ngay để nhận những phần quà và giá ưu đãi nhất tới quý khách hàng
Đăng ký nhận thông tin dự án Gamuda City
 
 

Liên hệ

Các bài liên quan

Pin it