Chính sách bán hàng Nhà phố The THREE Central - Gamuda Gardens

Chính sách bán hàng Nhà phố The THREE Central - Gamuda Gardens

Chính sách bán hàng Nhà phố The THREE Central - Gamuda Gardens

Chính sách bán hàng Gamuda Gardens, áp dụng cho Nhà Phố Gamuda The THREE Central, chiết khấu 11%, đóng 2,5% nhận nhà, trả chậm 3 năm, miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens. Liên hệ tư vấn 0901.882.555

SALE POLICY OF GAMUDA GARDENS

Product: The THREE Central (SH15)

Validity: from 02/12/2016 untill further notice is given.

Option 1 (Sell-Lease Back)

Option 2 (Sell-Lease Back)

- Pay 2.5% upon signing SPC & Handover

- Deferred Payment of the remaining amount in 36 months

- Sell-Lease Back to Gamuda in 3 years

- Rental Guarantee equivalent to Rebate 6% of Gross Selling Price with condition:

 

  • 3% rebate upon prompt payments of the 12 instalments (13th to 24th)
  • 3% rebate upon prompt payments of the next 11 instalments (25th to 35th)

 

- The rebate will be recorded into customer account and can be used to offset following installment.

- 1 year free of Clubhouse Family Membership(1) in condition of prompt payment of the first 12 instalments

- Normal payment schedule – pay 95% within 120 days

- Sell-Lease Back to Gamuda in 3 years

- Rebate 5% can be used to offset the 2nd instalment.

- Rebate 6% can be used to offset the 3rd instalment.

- 1 year free of Clubhouse Family Membership (1) in condition of prompt payment of the first 12 instalments

(*) Procedure and condition must follow Gamuda regulations.

(1) Equivalent to 13,000,000VND/year

INSTALLMENT PAYMENT SCHEDULE - THE THREE CENTRAL

Installment payment schedule - the three central
 Installment payment schedule - The Three Central
  
 
 
 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG GAMUDA GARDENS

Sản phẩm: Nhà phố thương mại The THREE Central (SH15)

Thời gian áp dụng: từ 02/12/2016 cho đến khi có thông báo mới.

Phương án 1

Phương án 2

- Trả 2,5% - ký hợp đồng mua bán và nhận nhà ngay

- Trả chậm phần còn lại trong 3 năm

- Chủ Đầu tư cam kết thuê lại trong thời gian 3 năm

- Cam kết tiền thuê dưới dạng chiết khấu 6% với điều kiện:

 

  • Chiết khấu 3% khi khách hàng thanh toán đúng hạn 12 đợt thanh toán (từ lần thanh toán 13 đến lần thứ 24)
  • Chiết khấu 3% khi khách hàng thanh toán đúng hạn 11 đợt thanh toán tiếp theo (từ lần thanh toán 25 đến lần thứ 35)

 

- Chiết khấu sẽ được sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

- Miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình (1) với điều kiện trả tiền đúng hạn 12 đợt thanh toán đầu tiên

- Trả theo lịch biểu thông thường – 95% trong vòng 120 ngày.

- Chủ Đầu tư cam kết thuê lại trong thời gian 3 năm

- Chiết khấu 5% được giảm trong lần thanh toán thứ 2.

- Chiết khấu 6% được giảm trong lần thanh toán thứ 3

- Miễn phí 1 năm sử dụng Câu Lạc Bộ Gamuda Gardens cho gia đình (1) với điều kiện trả tiền đúng hạn các đợt thanh toán.

(*) Phương thức và điều kiện sử dụng khuyến mại được thực hiện theo quy định của Bên bán.

(1) Tương đương 13.000.000VND/năm
 
 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG - THE THREE CENTRAL

Installment payment schedule - the three central
Tiến độ thanh toán thông thương - The Three Central
 
 
 
 
Phòng Kinh doanh dự án Gamuda Gardens - Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

HOTLINE: 0901.882.555

Click ngay để nhận những phần quà và giá ưu đãi nhất tới quý khách hàng
Đăng ký nhận thông tin dự án Gamuda City
 
 
 

Liên hệ

Các bài liên quan

Pin it